Privacy

De Maatschappelijk Adviesraad Barendrecht (MAB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid.
Op deze pagina vertellen we over ons privacy beleid. We vertellen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Ons privacybeleid is van toepassing op activiteiten van de MAB. U dient zich ervan bewust te zijn dat de MAB niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. De MAB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De MAB zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. We kunnen helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Verzamelde gegevens

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen van de MAB of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij na ontvangst – niet langer dan nodig – bewaren:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie (indien van toepassing)
  • Aandachtsgebied in sociaal domein (indien van toepassing)

Cookies

De MAB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone om uw voorkeuren te onthouden. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle (cookie) informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Dit tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. MAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitnodigen voor een (thema)bijeenkomst
  • Raadpleging als input van een uit te brengen advies
  • In de toekomst mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De MAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De MAB verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Verstrekking aan derden gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De MAB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de MAB. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ma-barendrecht.nl.

Vragen en feedback

De MAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@ma-barendrecht.nl. De MAB heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, omdat wij geen overheidsinstelling zijn en niet als kernactiviteit hebben: ‘op grote schaal bijzondere persoonsgegevensverwerking’.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Ons secretariaat is de verwerker van uw gegevens. Onze voorzitter en secretaris houden toezicht op correcte nakoming en de uitvoering van deze privacyverklaring.


Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op 26 mei 2023.